⇐ Địa lý

Du lịch / Vận chuyển ⇒

Văn hóa / Tôn giáo

Tôn giáo

Hồi giáo là tôn giáo chính ở nước này với khoảng 94% dân số là tín đồ; cộng đồng Thiên chúa giáo chiếm 4% dân số gồm Công giáo La Mã, và các phái Tin lành.

Nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/Sénégal