Senegal

Lịch sử

Môn Địa lý

Nền văn hóa

Du lịch

Sự kiện

Đặt phòng trực tuyến

khuyến nghị

Hoạt động


Sénégal (tên chính thức Cộng hoà Sénégal, phiên âm tiếng Việt: Xê-nê-gan) là một quốc gia phía Nam của sông Sénégal nằm ở Tây châu Phi. Sénégal có đường biên giới là biển Đại Tây Dương cho đến phía Tây, Mauritanie ở phía Bắc, Mali ở phía Đông, Guinée và Guiné-Bissau ở phía Nam. Gambia nằm trong Sénégal, theo con sông Gambia hơn 300 km. Phía nhô Verde là những hòn đảo nhỏ nằm ngoài bờ biển Sénégal 560 km.

Nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/Sénégal