⇐ Lịch sử

Văn hóa / Tôn giáo ⇒

Địa lý

Cộng hoà Síp, về pháp lý có chủ quyền với toàn bộ hòn đảo Síp và những vùng biển xung quanh ngoại trừ các phần nhỏ theo một hiệp ước với Anh Quốc là những căn cứ quân sự có chủ quyền. Cộng hoà Síp trên thực tế bị phân chia thành bốn phần chính:

  • Vùng dưới quyền kiểm soát thực tế của Cộng hoà Síp, gồm khoảng 59% diện tích hòn đảo ở phía nam;
  • Vùng chiếm đóng của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc, tự gọi mình là Cộng hoà Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 37% diện tích hòn đảo và chỉ được công nhận bởi Thổ Nhĩ Kỳ;
  • Green Line do Liên hiệp quốc kiểm soát, phân chia hai vùng trên, chiếm khoảng 3% diện tích hòn đảo; và
  • Hai Vùng Căn cứ có Chủ quyền (Akrotiri và Dhekelia) của Anh, với khoảng 3% diện tích hòn đảo.